niedziela, 18 września 2016

Co to jest ocenianie kształtujące, w skrócie OK? 

Jest to rodzaj oceniania ucznia w szkole, który pomaga mu się uczyć.

Na OK składają się:

Cel zajęć zrozumiały dla każdego ucznia, ustalany na początku zajęć.
Pod koniec zajęć nauczyciel wspólnie z uczniami sprawdza, czy cel został osiągnięty.

Kryteria sukcesu -NaCoBeZU
Uczeń musi wiedzieć, co będzie oceniane. Nauczyciel ustala na co dzie zwracał uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZU) Te kryteria pomagają uczniom tak wykonać swoją pracę, aby postawiony cel został osiągnięty.

Informacja zwrotna nauczyciela to:
Docenienie tego, co uczeń zrobił dobrze. 
Zapisanie tego, co wymaga poprawy.  
Podanie wskazówek, w jaki sposób uczeń powinien poprawić błędy.
Podanie wskazówek, w jakim kierunku uczeń ma dalej pracować.

Pytanie kluczowe ma wywołać zainteresowanie tematem, jest związane z celem, zawiera problematykę zajęć, na którą uczeń powinien uzyskać odpowiedź w ciągu jednej lub kilku lekcji.

Ocena koleżeńska
Na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów sukcesu, uczniowie wzajemnie recenzują swoje prace, omawiając, co zrobiono dobrze, a co wymaga poprawy, dając wskazówki, jak poprawić błędy.


Samoocena
Uczeń stara się ocenić, ile się nauczył i ile się jeszcze musi nauczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel.

W ocenianiu kształtującym istotne są:
  • wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź,
  • ustalanie odpowiedzi w parach,
  • niepodnoszenie rąk,
  • uczenie się na błędach,
  • zdania podsumowujące,
  • technika świateł.
materiały pochodzą ze strony: www.ceo.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz