czwartek, 29 września 2016

Światła zrozumienia - informacja zwrotna od uczniów.

Technika świateł drogowych to jeden z elementów oceniania kształtującego. U nas w klasie, rolę świateł będą pełnić kolorowe kubeczki. Światła pomagają w czasie zajęć, zwłaszcza w czasie pracy samodzielnej uczniów. Informują w ten sposób nauczyciela, czy radzą sobie z wykonywanym zadaniem.Znaczenie świateł:
czerwone - nie rozumiem
żółte -rozumiem częściowo
zielone - wszystko jest dla mnie jasne
Uczniowie mają trzy kolory kubków. Ustawiają na swojej ławce wieżę, na szczycie której znajduje się kubek w kolorze odpowiadającym jego pracy. Nauczyciel z daleka widzi kolorowe kubki. Jeśli wszystkie są zielone, wie, że nie musi szukać uczniów, którzy potrzebują pomocy. Może wtedy jedynie obserwować ich pracę. Żółte i czerwone kubki pokazują, do kogo należy podejść, aby wyjaśnić jego wątpliwości. System jest bardzo czytelny i prosty. Wzmaga też uwagę nauczyciela, który patrzy, czy nie pojawiły się kolorowe kubeczki. Uczniom nieśmiałym światła pomagają w dyskretny sposób prosić o pomoc. 

Światła będą stosowane również w samoocenie i w ocenie koleżeńskiej. Opracowano na podstawie materiałów ze strony: http://sus.ceo.org.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz